Dorpshuis

In 2006 werd het oud-gemeentehuis van Leest gerenoveerd en uitgebreid tot het Dorpshuis. Lees hieronder voor welke diensten je in ons Dorpshuis terechtkan.

Dorpshuis Leest

Kinderopvang

Kinderopvang Ferm Leest biedt voor-en naschoolse opvang en vakantieopvang aan in het Dorpshuis.

Loket van het Huis van de Mechelaar (opnieuw geopend vanaf 5 april 2022, na afspraak)

Voor corona was er op het gelijkvloers elke woensdag een loket van het Huis van de Mechelaar geopend. Je kon er na afspraak verschillende formaliteiten vervullen zoals je identiteitskaart, rijbewijs en allerhande attesten. Chronisch zieken kunnen er gratis huisvuilzakken bekomen.

Heropening vanaf 5/04/2022 met nieuwe openingsuren

Vanaf 5 april 2022 opent het Loket van het Huis van de Mechelaar opnieuw zijn deuren in het doprshuis van Leest. Na 2 jaar gesloten te zijn vanwege corona opent het Loket op dinsdag, van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Diensten worden telkens verleend na afspraak, vanaf 1 maart 2022 is het opnieuw mogelijk om een afspraak te maken via het afsprakenformulier of per telefoon.
Afsprakenlink: https://afspraken.mechelen.be/afspraken (kies dorpshuis Leest) 
Tel (gratis): 0800 20 800.

 • Aanvraag identiteitskaart (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
 • Aanvraag kids-ID
 • Aanvraag rijbewijs
 • Aanvraag reispaspoort
 • Verhuis (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
 • Eénmalige activatiecode
 • Tijdelijke afwezigheid melden (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
 • Aanvraag referentieadres (Belg, C, EU+, F+,K,L,M)
 • Gedeeld verblijf kind (co-ouderschap)
 • Aanvraag schrapping van adres
 • Aanvraag tegemoetkoming handicap
 • Pensioen – inkomensgarantie (IGO)
 • Parkeerkaart personen met handicap
 • Registratie orgaandonatie
 • Registratie laatste wilsbeschikking
 • Slachtvergunning
 • Wilsverklaring euthanasie
 • Huisvuilzakken
 • Rookmelders
 • Taxicheques
 • Wettigen handtekening
 • Eensluidend verklaringen documenten
 • Reistoelating minderjarigen

Bibpunt (tijdelijk niet aangeboden)

Het bibpunt, waar je gereserveerde boeken vanuit de hoofdbib kon laten overkomen naar Leest (en vice versa) is nog niet opgestart.

Boekenruil

De boekenruil in Leest is een dienst die het ruilen van boeken mogelijk maakt, voor jong en oud. Deze dienst wordt elke woensdag tussen 14u00 en 16u00 door vrijwilligers opengehouden.

Afhaalpunt wereldwinkel Oxfam Leest

Het dorpshuis beschikt ook over een afhaalpunt van Oxfam wereldwinkel, opengehouden door Leestse vrijwilligers. Elke woensdag tussen 14u00 en 16u00 kan je jouw bestelde wereldwinkelproducten afhalen in Leest. Een bestelling kan je hier plaatsen en op woensdag afhalen of je kan jouw producten makkelijk aan huis laten leveren.

Tel: 0478 37 02 92
Mail: wereldwinkelleest@gmail.com
Webshop: Oxfam wereldwinkel Mechelen
Bezoek: Dorpshuis tussen 14u00 en 16u00 

Gebruik raadzaal

De raadzaal (lokaal op de eerste verdieping) en een lokaal op de 2e verdieping staat ter beschikking voor bewonersinitiatieven en privégebruik. Meer info hierover lees je op www.mechelen.be/zaalbeheer.

Een melding doen waarvoor stadsdiensten kunnen tussenkomen

Een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, zwerfvuil, dierenmishandeling, krotverhuur, vragen over de verkeerscirculatie,… kan je hier melden. Ook sociale overlast valt hier nu onder. De meldingen worden steeds zo spoedig mogelijk behandeld. De behandelingstermijn is natuurlijk afhankelijk van het soort melding.

Brievenbusstickers

Om reclamedrukwerk te weren in je brievenbus kan je gratis  een ja (nog wel regionale pers)/neen en een neen/neen-sticker bekomen in het dorpshuis. Je kan deze sticker afhalen tijdens de boekenruil, elke woensdag tussen 13u30 en 16u30.

Huisdierstickers

Je kan in het Dorpshuis een gratis sticker bekomen om aan hulpdiensten aan te geven dat er huisdieren aanwezig zijn in je huis. Je kan deze sticker afhalen tijdens de boekenruil, elke woensdag tussen 13u30 en 16u30.


Bijkomende info nodig over Leest of Mechelen? Surf dan naar: https://www.mechelen.be/leest

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.