Socio-cultureel

Verenigingen in Leest die zich zowel sociaal als cultureel gezien op de kaart zetten.

VICTORy FOR KIDS

VICTORy FOR KIDS werd opgericht in 2012 met als doel het steunen van kansarme jonge kinderen in onze regio. De werking heeft geen vaste kosten en is voor 100 % gedragen door vrijwilligers. Zo is een EURO voor VICTORy FOR KIDS een EURO voor een kansarm kind. Voor de keuze van welke hulp wij verlenen, wordt uitsluitend beroep gedaan op professionele spelers (opvangtehuizen, gezinsbegeleiding, zorgverleners, schooldirecties …) zodat elke steun ook een verantwoorde en juiste uitgave is: schoolgerei, fietsjes, zwemlessen, kleding, uitstap of kamp, lidgelden voor jeugdbeweging of sportclub, vervoer, educatief speelgoed enz.

Je kan een gift doen aan VICTORy FOR KIDS door te storten op onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting : BE10 0000 000 0404 met de verplichte (!) mededeling 018/0290/00077. Vanaf 40 EUR ontvang je automatisch een fiscaal attest. Alvast dank!

Landelijke Gilde Leest

Landelijke Gilde Leest, ontstaan in 1972, is een vereniging van mensen met een warm hart voor het platteland en vindt haar oorsprong in de vroegere boerengilden. Als sociaal culturele vereniging komen verschillende landelijke karakteristieken van ons dorp in onze werking aan bod. Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht geschonken aan de nog aanwezige land- en tuinbouw in ons dorp. Het bestuur werkt dan ook een gevarieerde activiteitenkalender voor haar leden uit. De Kruisdag, de dauwtrip en onze fietstochten zijn enkele van onze populaire activiteiten, die in het jaarprogramma worden opgenomen.
Wil je lid worden? In onze vereniging is iedereen welkom!

Leest Geweest

Leest Geweest is een heemkring die de geschiedenis van Leest in kaart wilt brengen, dit door de verzameling van oude foto’s, documenten en ander materiaal van vroeger.

Kwb Leest

kwb is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport. We zijn in de kwb ook bezig met wat ons wakker houdt: het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, onze eigen gezondheid en die van het leefmilieu, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen, enzovoort. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers die een zeer verscheiden aanbod verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen.

Heb je interesse? Word dan lid. Je ontvangt het ledenblad Raak en het activiteitenprogramma van de afdeling in jouw buurt.

Scherpenheuvel-Leest

Scherpenheuvel-Leest is een vereniging die elk jaar een wandelweekend organiseert richting Scherpenheuvel met als startpunt Leest. In 2022 vindt deze wandeling plaats op zaterdag 14 en zondag 15 mei. In dat weekend trekken ze er als leuke wandelbende op uit, en op zondag keren ze opnieuw richting Leest.

Brassband St.Cecilia Leest

Muziek maken, daar is het hem bij de Brassband St.-Cecilia om te doen. Amusement staat hierbij altijd voorop, en dat in een gezellige, ontspannen sfeer. Want zeg nu zelf, bij welke andere hobby kan je zomaar eventjes letterlijk stoom afblazen? Jong en oud, samen aan de pupiter, laten zich graag begeesteren door de gepassioneerde dirigent Lode Violet. En van het resultaat kan je steeds komen genieten tijdens een van de concerten in eigen dorp. Af en toe meten ze zich graag eensmet andere bands en daarvoor nemen ze deel aan wedstrijden, zoals het Vlaams Open Brassband Kampioenschap waar ze al meerdere keren kampioen werden in hun afdeling. Ze investeren ook heel wat tijd en energie in hun jeugdwerking en proberen van het jonge talent de ‘muzikanten van morgen’ te maken.

Goesting gekregen om mee te komen spelen, of om steunend lid te worden? Er is altijd nog een plaatsje in de Cecilia-familie.

VEVOC Leest

VEVOC (VEreniging Van Oud-Chiroleden) is een vereniging van Oud-Chiroleden die al sinds 1972 meegaat, dankzij een groepje enthousiaste Leestenaars. Wanneer jongeren als chiroleidster/chiroleider de Chiro van Leest verlaten, dan worden ze automatisch lid van VEVOC Leest. VEVOC is er niet alleen voor oud-chiroleiding van Leest, ook als je op een andere plaats oud-Chiroganger was, is er een plaatsje voor je vrij!

VEVOC organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Chiro Leest en biedt ondersteuning waar nodig. Daarnaast organiseren ze heel wat plezante activiteiten en brengen ze oud-chiroleden opnieuw samen om te groeien naar een (h)echte gemeenschap met vrienden voor het leven en mensen waarop je kan rekenen.

  • Voorzitter: Hans De Laet
  • Mail voorzitter: hans@vevoc.be
  • Ontmoetingsplaats: Vevoc Chiro Leest – Kouter 1A, 2811 Leest
  • Website: www.vevoc.be

Oxfam wereldwinkel Leest

Oxfam Wereldwinkels is een vrijwilligersbeweging die opkomt voor een rechtvaardige wereldhandel en voor ieders recht op een menswaardig leven. Wereldwinkel Leest wil hier graag zijn steentje toe bijdragen. Ze verkopen fair trade producten via de webshop, ze geven informatie over eerlijke handel (voor scholen, “fair trade at home” voor groepen) en organiseren jaarlijks verschillende activiteiten.

Volksdansgroep Korneel

Volksdansgroep Korneel werd opgericht in 1980. Wekelijks komen enkele tientallen leden

samen om in een ontspannen sfeer Vlaamse en internationale dansen in te oefenen. Dansers tot ca 55 jaar repeteren op vrijdag van 20u45 tot 22u, 55-plussers op maandag van 19u45 tot 20u45. Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom, dus aarzel niet eens binnen te springen op een repetitie als je zin hebt om mee te doen!

  • Bestuur: Simonne Delpierre, Griet Soors, Fred De Haes
  • Contact: korneel.leest@hotmail.com
  • Oefenlokaal: turnzaal van basisschool De Spiegel, Ten Moortele 1A, Leest (sportschoenen verplicht)
  • Website: https://www.facebook.com/KorneelLeest

FERM

Na een lange geschiedenis als ‘de Boerinnenbond’ en ‘KVLV’ (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke vrouwen) is de naam in 2020 omgedoopt tot ‘FERM’.   Ferm bestrijkt een heel gamma van sociale dienstverlening en daar is Ferm Leest een deel van. Het accent ligt vooral op ontspannings- en ontmoetingsmomenten voor vrouwen. De nood om elkaar op te zoeken, een ongedwongen babbel te kunnen slaan met gelijkgestemden is van alle tijden. De samenhorigheid van een groep doet deugd en geeft energie. Het gevoel dat iedereen welkom is, is het belangrijkste gebaar om mensen een goed gevoel te geven.

Ferm Leest bestaat ondertussen al iets meer dan 100 jaar en wil dit engagement verderzetten. 

Dit doen we door het organiseren van bijv.  fietstochten in de zomer, petanque-avonden, turn-avonden, crea-workshops, kookworkshops, een daguitstap, brei- en haakcafé, infovergaderingen, enz.  

Iedereen die zin heeft in een sportieve, culinaire, ontspannende, leerrijke, inspirerende en plezierige activiteit, is zeker welkom! 

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.