Dorpsraad

Dorpsraad Leest vzw is een vrijwilligersvereniging met een drieledig doel: de sociale cohesie vergroten, de verenigingen met elkaar in contact brengen en coördineren en de Leestse belangen verdedigen bij het Mechels stadsbestuur.

Vergaderingen

Elke tweede dinsdagavond van de maand komt de Dorpsraad bij elkaar om te spreken over verschillende topics die het dorp en de inwoners van Leest aanbelangen. De vergaderingen vinden digitaal plaats of in het Dorpshuis (Ten Moortele 2, 2811 Leest).

Je kan de leden van de dorpsraad altijd digitaal bereiken via het e-mailadres info@leest.be.

Raadsleden

De dorpsraad bestaat vandaag uit zeven raads- of bestuursleden, elk van hen neemt een variëteit aan taken op zich.

 • Machteld Verbruggen: voorzitter Dorpsraad
 • Kathleen De Rooster: Raadslid
 • Johan Teugels: Raadslid
 • Tom van Vooren: Online activiteiten
 • Lotte Cras: Online activiteiten
 • Stijn D’hondt: Boekhoudkundige activiteiten
 • Paul Peeters: Notulist en verslaggever
 • Geert Laarmans: dorpsconsulent Leest van Stad Mechelen

Activiteiten van de vzw
De Dorpsraad Leest vzw zet zich in voor tal van activiteiten zoals het uitgeven van lokale publicaties, waarin het lokaal verenigingsleven, lokale initiatieven, enzovoort de nodige aandacht krijgen.

 • Het onthaal en verwelkomen van nieuwkomers in onze gemeente;
 • De Leestse belangen verdedigen naar het Mechelse beleid;
 • De coördinatie van verschillende Leestse verenigingen;
 • Het stimuleren van het gemeenschapsleven op lokaal niveau

De vzw ondersteunt het lokale verenigingsleven, waarbij de vzw activiteiten gaat organiseren om de mensen van de gemeenschap samen te brengen om zo het maatschappelijk belang te versterken. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, de opbrengsten van deze activiteiten worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.