Gastblog Bart Lauwens

IN EN ROND LEEST. Toerisme tussen twee torens! – Zomer 2022

Vlak voor de pandemie hebben we met een aantal Leestenaars mee nagedacht over en gewerkt aan Toerisme in en rond Mechelen. Omdat we weinig resultaat zien van onze inzet heb ik zelf wat neergepend. Het is geen masterplan maar misschien een deel van mijn pensioeninvulling en het figuurlijke steentje werpen naar creatieve Leestenaars?

Toeristen zijn mensen “die reizen naar plaatsen buiten hun gebruikelijk milieu” is de ingekorte definitie van “toerist” door de World Tourism Organization. Toerisme bestond al bij de Romeinen. Zij bezochten gebouwen, leerden nieuwe talen en kwamen in aanraking met nieuwe gerechten en andere cultuuruitingen.

Het zou leuk zijn om hier in Leest een aantal verblijfsadresjes te hebben. Van hieruit kan de avontuurlijke toerist uitstappen naar omliggende gebieden organiseren of een bezoek brengen aan de natuurlijke attracties en culturele en historische bezienswaardigheden in de regio. Als Leestenaar houden we van ons dorp en omgeving. We willen graag dat anderen dat zien of erover vertellen. We moeten met al onze kennis en ons thuisgevoel mee bruggen bouwen, meedenken en ondersteunen. Het werk van “Leest Geweest” kan ons stimuleren! Wandelaars en fietsers kunnen hier al terecht via knooppunten, fiets-en wandellussen en uitgestippelde routes. Er zijn voldoende rustpunten en terrasjes. Maar het kan nog altijd beter! Wij moeten allemaal invloedrijke ambassadeurs worden!

Hoe te werk gaan?

  • Géén massatoerisme uitlokken maar wel bezoekers onvergetelijke kwalitatieve ervaringen bezorgen.
  • Toerisme is geen doel op zich maar moet een middel zijn om mensen en plekken beter te maken en gemeenschappen meer te verenigen.
  • De lokale gemeenschappen kunnen versterkt worden door 3 belangrijke assen:
    1. Bevorderen van sociale cohesie: rol van de verenigingen, maatschappelijke verbondenheid, verantwoordelijkheid voelen voor het algemeen welzijn.
    2. Economische cohesie: plaatselijke economie ondersteunen, werkgelegenheid scheppen, concurrentievermogen van ondernemingen, duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
    3. Ondernemerschap aanvuren.

Hoe worden we een invloedrijk ambassadeur?

We organiseren een dorpsgesprek want “samen maken we het dorp!”. Iedereen moet inspraak hebben in een aantal grote uitdagingspunten en krijgt een persoonlijke uitnodiging om mee te helpen en na te denken. We kunnen vertrekken vanuit de resultaten van een enquête, straatbevraging en raadpleging in verschillende doelgroepen en verenigingen. De dorpsraad betrekken we er bij. De ideeën en resultaten van dit participatieproject verwerken we achteraf aan gesprekstafels.

We respecteren en versterken de dorpsgemeenschap en de verenigingen. De ideeën moeten van onszelf komen en niet van buiten of bovenaf. Samen met de bevolking moeten we zoeken en tijd nemen om de bestemming van gebouwen, kerk en kapelletjes te verwezenlijken. Maar wel moet de identiteit behouden blijven: een dorpshuis is een plaats waar archieven en documenten moeten bewaard worden en waar men vergadert. Een kerk blijft een toren en een kapelletje is een bezinningsplaats.

We moeten ook lokaal ontsaaien! Onze straten en pleinen moeten er praktisch en leuk bij liggen. We moeten ambiance creëren, zodat mensen hier graag blijven plakken! Een gevolg is dat er veel meer sociaal contact, meer verantwoordelijkheid en sociale controle is.

De ondernemers onder ons moeten overnachtingsplaatsen aanbieden door B&B’s of airBnB’s open te stellen. Ons dorp is schitterend gelegen om de regio of nabije stad te ontdekken. Door het verblijf te spreiden over verschillende dagen kan er aan combinatie-toerisme gedaan worden, bvb een fietstocht gecombineerd met wandeltocht, bezoek aan musea, dierenpark, Speelgoedmuseum, …. De duurte van het verblijf kan gekoppeld worden aan goedkopere tickets. Via de verblijfplaats kunnen er kortingen bekomen worden bij plaatselijke neringdoeners en horeca?

We moeten een beleving “op den buiten” creëren. Ons dorp en elke wijk moet beleefbaar en beminbaar gemaakt worden. De wortels en historiek zijn enerzijds belangrijk en anderzijds moeten we de schoonheid en eigenheid herontdekken. Hierdoor wordt dit dorp een “thuis” voor de inwoners, waar bezoekers en toeristen een betrokkenheid voelen door de gastvrijheid. Bvb.: Je kan ergens jaren wonen en door een bepaalde activiteit een wegeltje ontdekken. In ons dorp bestaan trouwens vele wegen tussen de verscheidene Zennedorpen dan alleen maar de Zennedijk!

Leest moet een bloeiende lokale bestemming worden waar landbouw en onze “terroir” de belangrijkste aantrekkingspunten en aandachtspunten vormen en blijven. Met directe communicatie, ons Leests “boerenverstand” en het mijden van bureaucratische, administratieve zever en politieke spelletjes moeten we dit aankunnen!

Reageer: In de opmerkingen onder deze blog kan je reacties kwijt. Denk eens na over onze eyecatchers en landmarken van Leest: kerk, watertoren, grot, kapelletjes, natuurschoon, Bleukensweide, het mooiste chiroplein van Vlaanderen, de Zenne,… Speel eens wat troeven uit zoals onze landschappen, de groentekweek, het enigste Zennedorp met terrasjes, een sportaccomodatie,… Geef ons zinvolle ideeën en bezorg ons aandachtspunten waar we moeten op letten!

De ex-stadsingenieur Gust Van Thillo zei ooit: “Doe zelf dingen en wacht niet op de politici om een community gevoel te creëren!” Dus elk klein idee is een idee!

“MIJN GEDACHT!”

Handige machine of groente
die in boeken wurmt?

door Bart Lauwens

Al geruime tijd blijf ik op mijn honger zitten. Corona houdt de deur van ons dorpshuis dicht en dat noodzaakt mij om op een andere manier mijn leesvraat te stillen. Gelukkig stond mijn Kerstlijstje vol boekentitels en kan ik weer enkele dagen overleven. Voor vuilniszakken en wandelbrochures en de onmisbare glimlach of de  interessante babbel met de sympathieke en plichtsbewuste Geert Laarmans, moet ik nu andere pistes volgen om ze te verkrijgen.

Op algemene aanvraag  gaat “Het Stad” kortelings in ons dorp een “LEESTOMAAT” placeren om ons verder te helpen met de zoektocht naar allerlei noodzakelijkheden en hebbedingetjes. Automaten zijn machines die verrichtingen uitvoeren zonder rechtstreeks, volledig menselijk, gestuurd te worden.  Deze installatie zou gefinancierd worden met de restant aan middelen voor de Sporthal-site.

Via de “LEESTOMAAT” kan je vuilniszakken aankopen in alle bestaande kleuren en ook de wandelbrochures van Rivierenland, De Slak of de gratis Leest Geweest-fotowandeling kan je er meepikken. Het aanbod kan alleen maar groeien door suggesties van alle burgers. Misschien kan er ook een luik voorzien worden waar je volkse verhalen, oude en recente foto’s of toeristische informatie kan opvragen of deponeren? De laatste uitgaven van uw favoriete dorpsblad “Iedereen Leest” zijn ook op te vragen. Want de meeste mensen gebruiken de papieren gazetten om hun aardappelschillen in kwijt te geraken. En dan blijkt dat je net nu de “Zoeker” wil oplossen of dat bewuste en veelbesproken artikel wil lezen waar je bij de eerste inkijk te diagonaal was doorgegaan. Pech! Dus vlug even naar het dorp!

Als de “LEESTOMAAT” ter hoogte van het dorpshuis een succes blijkt dan is “Het Stad” bereid om meerdere exemplaren te verdelen over ons grondgebied. Mogelijke locaties zouden dan “Van Praet”(kruispunt van Grote Heide met Kleine Heide en Juniorslaan) en het nieuwe sportcomplex aan V.V.Leest kunnen zijn? Wie andere locaties in gedachte heeft kan ze altijd binnenbrengen en verdedigen bij de betrokken stadsdiensten. Voor Leest kan dat op donderdag 01/04/2021 tussen 9 en 12u in het dorpshuis. Maar respecteer de geldende coronamaatregelen!

Wie niet bedreven is met de gesofisticeerde apparatuur van de “LEESTOMAAT” en bang is om, zo rood als een tomaat van schaamte, af te druipen omdat zijn opgevraagde boeken plotseling verdwenen zijn, kan altijd een hulplijn inschakelen.

U ziet het…”Het Stad” zorgt voor alles! En nu nog hopen dat de glimlach van Geert er wordt ingestopt!

Leestomaat

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.