Gastblog Bart Lauwens

“MIJN GEDACHT!”

Handige machine of groente
die in boeken wurmt?

door Bart Lauwens

Al geruime tijd blijf ik op mijn honger zitten. Corona houdt de deur van ons dorpshuis dicht en dat noodzaakt mij om op een andere manier mijn leesvraat te stillen. Gelukkig stond mijn Kerstlijstje vol boekentitels en kan ik weer enkele dagen overleven. Voor vuilniszakken en wandelbrochures en de onmisbare glimlach of de  interessante babbel met de sympathieke en plichtsbewuste Geert Laarmans, moet ik nu andere pistes volgen om ze te verkrijgen.

Op algemene aanvraag  gaat “Het Stad” kortelings in ons dorp een “LEESTOMAAT” placeren om ons verder te helpen met de zoektocht naar allerlei noodzakelijkheden en hebbedingetjes. Automaten zijn machines die verrichtingen uitvoeren zonder rechtstreeks, volledig menselijk, gestuurd te worden.  Deze installatie zou gefinancierd worden met de restant aan middelen voor de Sporthal-site.

Via de “LEESTOMAAT” kan je vuilniszakken aankopen in alle bestaande kleuren en ook de wandelbrochures van Rivierenland, De Slak of de gratis Leest Geweest-fotowandeling kan je er meepikken. Het aanbod kan alleen maar groeien door suggesties van alle burgers. Misschien kan er ook een luik voorzien worden waar je volkse verhalen, oude en recente foto’s of toeristische informatie kan opvragen of deponeren? De laatste uitgaven van uw favoriete dorpsblad “Iedereen Leest” zijn ook op te vragen. Want de meeste mensen gebruiken de papieren gazetten om hun aardappelschillen in kwijt te geraken. En dan blijkt dat je net nu de “Zoeker” wil oplossen of dat bewuste en veelbesproken artikel wil lezen waar je bij de eerste inkijk te diagonaal was doorgegaan. Pech! Dus vlug even naar het dorp!

Als de “LEESTOMAAT” ter hoogte van het dorpshuis een succes blijkt dan is “Het Stad” bereid om meerdere exemplaren te verdelen over ons grondgebied. Mogelijke locaties zouden dan “Van Praet”(kruispunt van Grote Heide met Kleine Heide en Juniorslaan) en het nieuwe sportcomplex aan V.V.Leest kunnen zijn? Wie andere locaties in gedachte heeft kan ze altijd binnenbrengen en verdedigen bij de betrokken stadsdiensten. Voor Leest kan dat op donderdag 01/04/2021 tussen 9 en 12u in het dorpshuis. Maar respecteer de geldende coronamaatregelen!

Wie niet bedreven is met de gesofisticeerde apparatuur van de “LEESTOMAAT” en bang is om, zo rood als een tomaat van schaamte, af te druipen omdat zijn opgevraagde boeken plotseling verdwenen zijn, kan altijd een hulplijn inschakelen.

U ziet het…”Het Stad” zorgt voor alles! En nu nog hopen dat de glimlach van Geert er wordt ingestopt!

Leestomaat

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.