Interview met Burgemeester Bart Somers

Aantal keren bekeken: 63
0 0
Leestijd:3 Minuten

Onze dorpskrant ‘Iedereen Leest’ kreeg burgemeester Bart Somers (VldGroen-m+) op bezoek in Leest. Tijdens een exclusieve babbel beloofde Somers
dat nog voor de zomer een plan voor een polyvalente feestzaal in Leest kant
en klaar zal liggen voor de nieuw aantredende ploeg van stadsbestuurders,
eind dit jaar. “Nu sportief Leest achter sporthal Kouter over een schitterende
accommodatie beschikt, krijgt het sociale en cultureel leven in Leest een
polyvalente feestzaal. Daar gaan we voluit op inzetten”, zegt de burgervader

Klinkt dat niet een beetje als (vroegtijdige) verkiezingspropaganda?
Bart Somers: “Dat is het helemaal niet. Sinds ik burgemeester ben, is Leest
goed bedeeld geweest: het dorpsplein is heraangelegd en van het voormalige gemeentehuis is een mooi Dorpshuis gemaakt. Er is met de Bleukensweide een ferme brok natuur bijgekomen. De Sint-Niklaaskerk wordt zowel aan de binnen- als langs de buitenkant gerestaureerd en voor de sporters leggen we nu de laatste hand aan een modern voetbalcomplex waar VC Leest en vele andere sportverenigingen
terecht kunnen. Het eerstvolgende grote project is een polyvalente feestzaal voor het actieve sociale en culturele leven in dit dorp. De Dorpsraad schetste concreet de noodzaak van een
ruime zaal voor grotere events. Noteer dat we nog voor de zomer met een plan van aanpak naar de verenigingen komen en als het gedragen wordt door iedereen, dan gaat dit het eerstvolgende groot project zijn dat de stad in Leest in de steigers zet. Het is tijd om eraan te beginnen.”

Dat klinkt overtuigend, maar zijn de eerste stappen in die richting reeds gezet?
“Ik wil niet uit de biecht gaan klappen, want we voeren vertrouwelijke gesprekken. Een aantal stappen zijn gezet. Het feit dat de huidige beschikbare zalen geen eigendom zijn
van de stad, maakt het er niet eenvoudiger op. Bovendien voldoen de twee zalen,
zaal Sint-Cecilia en Ter Coose, vandaag nog aan de wettelijke normen, maar op
termijn zijn noodzakelijke investeringen noodzakelijk. Dan moet je keuzes maken. Daarom dat we kortelings met een plan van aanpak komen dat goed is voor alle verenigingen. In het plan dat we voor ogen hebben moet in de polyvalente feestzaal ook plaats zijn voor burelen, zodat de heemkundige kring ‘Leest Geweest’ er kan werken om haar schitterend erfgoed te stockeren. Afspraak binnen een paar weken (lacht)

Laat ons het ook eens hebben over het almaar toenemende autoverkeer in het dorpscentrum van Leest. Door de vier trajectcontroles zone 30 reden er in 2022
circa 650.000 personenwagens. Dat aantal is in 2023 opgelopen tot bijna 1 miljoen auto’s. De uitgeschreven boetes verminderden van 14.000 (2022) naar 8.330 (2023). Dus véél meer auto’s, maar een pak minder overtreders. De drukte van auto’s in het centrum neemt toe. De vrachtwagens die zijn we nog niet helemaal kwijt?

“De gewestweg N16 zit propvol. Veel autobestuurders mijden de files en rijden van de Koning Boudewijnlaan langs de Blaasveldstraat door het dorp van Leest. Dat kan je niet
verbieden. Door het dorpscentrum met trajectcontroles af te schermen, doen autobestuurders dat op een trage manier. De vrachtwagens die door het centrum reden, zijn
er zo goed als uit. In 2022 kregen 112 bestuurders een boete, vorig jaar nog 59, dat zijn er 5 per maand. Maar ook deze bestuurders zoeken sluipwegen om de vrachtwagensluis Juniorslaan-Leestsesteenweg te ontlopen. We krijgen klachten van buurtbewoners dat vrachtwagens op de N16 de afslag Molenbeekstraat nemen, om aan café De Dry Gapers het centrum in te rijden naar Kouter, richting Hombeek. Zowel in Leest als in Hombeek passeren deze mastodonten enkele scholen. Ook die gevaarlijke sluipers willen we weg. We onderzoeken met onze diensten de mogelijkheid om een tweede vrachtwagensluis ‘Molenbeekstraat-Kouter’ te installeren. Vrachtwagens die niet in Leest moeten zijn, gaan andere wegen moeten gebruiken. Ook in de Elleboog- en Winkelstraat neemt de verkeersdrukte toe. Ook daar gaan we op termijn moeten ingrijpen.” (LDN

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.